PRIVAATSUSPOLIITIKA JA KÜPSISEPOLIITIKA

Teie privaatsus on meie jaoks oluline

Käesoleva Privaatsuspoliitika ja Küpsisepoliitika tingimused rakenduvad kõigile meie
veebilehe kasutajatele.

Selle veebilehe omanikuks ja haldajaks on VIP Shop OÜ, mis on Eestis tegutsev ettevõte. VIP
Shop OÜ on teie poolt veebilehel edastatud teabe suhtes „andmetöötlejaks“.

Dodo Pizza poodide omanikuks ja käitajaks Eestis on VIP Shop OÜ.

Dodo Pizza poed on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele iseseisvale ettevõttele kohaselt.

See tähendab, et Dodo Pizza toed on ühtlasi vastutavad selle eest, et tagada iseenda vastavus andmekaitse- ja muudele seadustele. Dodo Pizza poodide privaatsuspoliitika on leitav siin.

Millist isiklikku teavet me kasutajatelt kogume?

Isiklik teave on informatsioon, mis iseseisvalt või koos muu teabega, võimaldab üksikisiku tuvastada.

Me kogume teie kohta isiklikku teavet, mille teie meile vabatahtlikult annate: 

Esitamaks tellimus, peate meie juures konto looma, edastades meile oma salasõna ja kontoeelistused, et muuta oma konto turvaliseks ja võimaldamaks meil pakkuda teile teenuseid sellisel viisil nagu soovite teenuseid kasutada.

Inimeste puhul, kes on meie veebilehel registreerinud, kuid, kes ei ole veel meie teenuseid või tooteid tarbinud, palume anda nõusolek andmete töötlemiseks enne, kui teile turunduspakkumisi edastame.

Me ei salvesta makseteavet nagu krediit- või deebetkaardi andmed.

Samuti kogume tehnilist teavet:

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Andmetöötleja töötleb kasutaja kogutud andmeid ainult siis, kui selleks on põhjus ja see põhjus on ühtlasi lubatud andmekaitseseadustele tuginedes.

Andmetöötlejal peab kasutaja andmete töötlemiseks olema õiguslik alus.

Kui me peame teie andmeid töötlema selleks, et teile teie poolt soovitud teenust pakkuda või teiega lepingulisse suhtesse astuda, siis kasutame teavet järgnevail eesmärkidel:

Kui kaua te minu andmeid alles hoiate?

Me säilitame teie teavet nii kaua, kuni neid andmeid on tarvis selleks, et täita eelmainitud kasutuseesmärgid. Teil on igal ajal võimalik paluda meil oma isiklike andmete täielikku kustutamist kontaktide kaudu.

Kuidas me säilitame kogutud teavet?

Me kasutame teie edastatud andmete ja enda poolt elektrooniliselt kogutud teabe hoiustamiseks Microsofti pakutud ja kaitstud pilvelahendust Azure. Ligipääs neile arvutiserveritele toimub läbi tulemüüride ja turvaväravate. Me ei edasta teie isiklikke andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Te saate kontrollida, kuidas kasutame teie andmeid

Te saate piirata ka meie otsesuhtlust teiega, selleks võtke meiega kontaktide kaudu ühendust.

Te saate oma andmetele ligi pääseda

Teiepoolse päringu korral anname teile ligipääsu teie unikaalse kontoga seotud teabele ja kontaktidega seotud teabele, mis meil teie kohta on. Kontaktide kaudu tehtud päringu korral andke meile palun teada oma praegune kontaktteave, et saaksime oma kirjeid täpselt kontrollida.

Kuidas minu andmeid kaitstakse?

Teie andmed on salasõnaga kaitstud. Selleks, et sellist kaitset säilitada, hoiatame teid selle eest, et oma salasõna kellelegi edastada. Me ei anna teie salasõna mitte kellelegi. Soovitame, et oma arvuti jagamisel teiste inimestega sulgeksite sessiooni lõpetamisel oma brauseriakna. Väljalogimine kaitseb teie andmeid juhul, kui kasutate arvutit koos kellegi teisega või kasutate arvutit avalikus kohas nagu raamatukogu.

Kellega andmetöötleja minu teavet jagab?

Aeg-ajalt võib andmetöötlejal olla tarvis eespool mainitu saavutamiseks jagada teie kohta kogutud isiklikku teavet hoolikalt valitud kolmandate pooltega. Nende sekka võivad kuuluda:

Kõigil juhtudel sõlmime selliste kolmandate ettevõtetega kirjalikud lepingud, mis nõuavad, et nad paneksid paika ettevaatusmeetmed teie isiklike andmete kaitsmiseks. Teie isiklikud andmed on kättesaadavad vaid ülalmainitud eesmärkidel (või muul moel teile aeg-ajalt teatavaks tehtult) vastavalt vajadusele teada ning olles saadav vaid ettevõtte personalile, kellel on kohane vajadus vastavaid andmeid teada oma funktsioonide teostamiseks. Neil ei ole luba teie andmeid omaenda eesmärkidel kasutada.

Laste privaatsus

Me näeme kõvasti vaeva selleks, et kaitsta kõigi meie klientide privaatsust ja oleme eriti ettevaatlikud igasugusel lastega suhtlemisel. Meie jaoks on oluline, et lapsed saaksid meie veebilehti ja rakendusi vastutustundlikult kasutada. Me palume, et kasutajad, kes soovivad isiklikke andmeid meile edastada, oleksid 16-aastased või vanemad, nooremad aga saaksid volituse oma vanematelt või eestkostjatelt enne säärase teabe edastamist.

Me julgustame vanemaid regulaarselt jälgima ja kontrollima oma laste internetitegevust, näiteks rakendades vanemliku kontrolli meetmeid. Kui olete vanem ja teil on mured seoses teie lapse isiklike andmete kogumise või kasutamisega, siis võtke meiega ühendust kontaktide kaudu.

Teie õigused

Teil, andmesubjektil, on järgnevad õigused. Kui soovite teostada ükskõik millist neist õigustest, võtke meiega kontaktide kaudu ühendust.

Õigus ligi pääseda. Teil on õigus pääseda oma andmete ligi (kui me seda töötleme).

Õigus parandamisele. Teil on õigus oma andmeid parandada, kui see on ebatäpne või ebatäielik.

Õigus kustutamisele. See on tuntud ka kui „õigus olla unustatud“, lihtsustatult tähendab see teie õigust paluda meil kustutada täielikult või osaliselt teie kohta hoiustatav teave.

Õigus piirata töötlemist. Teil on õigus „blokeerida“ või „summutada“ teie andmete edasine kasutamine.

Õigus andmete teisaldatavusele. Teil on õigus saada oma isiklikud andmed kätte kättesaadavas ja kaasaskantavas formaadis, et neid omaenda eesmärkidel erinevate teenusepakkujate juures uuesti kasutada. See ei ole siiski üldine õigus ja sellele kehtivad piirangud.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui olete andnud oma nõusoleku ükskõik millisele teie andmetega tehtavale toimingule, siis on teil õigus võtta see nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda aga meiepoolset andmete kasutamist ebaseaduslikuks sellel ajal, kui nõusolek oli ilmne.

Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväide kindlat tüüpi andmete töötlemisele, sealhulgas otseturunduse ja profiilimise alasele töötlemisele.

Võtke meiega ühendust

Me soovime, et naudiksite dodopizza.ee teenust. Palun võtke meiega küsimuste või kommentaaride puhul ühendust.

Te saate igal ajal keelduda sõnumitest minnes oma internetikontole või võttes meiega ühendust.

Ülalmainitud probleemide korral võtke meiega palun ühendust aadressil privacy@dodopizza.ee.

Küpsisepoliitika

Meie küpsised ei suuda saada ega saa muid andmeid teie kõvakettalt ega edastada arvutiviiruseid. Kui meie veebilehte kõigest külastate, siis tuvastab küpsis teie brauseri ja kasutajatunnuse (mitte teie identiteedi). Kui teete meie juures tellimuse, siis kasutame küpsiseid selleks, et aidata teil oma eelistusi salvestada ja salvestada muud sessiooniteavet („sessioon“ on teiepoolne meie veebilehe üksikkülastus).

Me kasutame küpsiseid järgnevail eesmärkidel: